D.O.M. Kultury Chrześcijańskiej jest organizacją wspierającą rozwój osobisty człowieka, prowadzący do pełni życia, poprzez nabywanie umiejętności pomocnych w przezwyciężaniu trudności życiowych. Skuteczność tych zajęć gwarantuje oparcie ich na wartościach chrześcijańskich w nurcie Kościoła Katolickiego. Zapraszamy.

Dla kogo są nasze propozycje?

Dla każdego pragnącego rozwiązać swoje problemy i poprawić jakość swojego życia. Zgłaszają się do nas osoby w wieku od 17 do 65 lat. Reprezentują różne zawody. Są też osoby duchowne, jak i niewierzące w Boga. Przychodzą do naszych poradni osoby z nieudanymi relacjami w rodzinie i w pracy, zestresowani, z kryzysami rodzinnymi, z utratą sensu życia, z brakiem wiary w siebie i w Boga.Od 13 lat wspierajmy rozwój człowieka, prowadzący do pełni życia.  W naszej pracy jako doradcy oscylujemy między pracą psychoterapeuty, a kierownikiem duchowym.

 

trener rozwój osobistyHalina Orłowska-Szpitalny – doradca, ekonomista, założycielka Akademii Rozwoju Człowieka. Prowadzi prywatną poradnie psychologiczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studium Psychologii i Psychoterapii i Poradnictwa. Ponadto kurs komunikacji I i II stopnia. Autorka publikacji o rozwoju osobistym człowieka.

trener rozwoju osobistegoKrzysztof Szpitalny – z zawodu nauczyciel, przedsiębiorca, doradca. Ukończył Studium Psychologii i Psychoterapii i Poradnictwa. Jest autorem publikacji „Dialog małżeński” oraz współautorem „Rodzina wobec zagrożeń – rodzina a kryzys – sekty i ich działanie”.

trener rozwoju osobistegoAnna Gołębiewska – doradca, przedsiębiorca, z zawodu nauczyciel, wykładowca Centrum Psychoedukacji i Kreowania Liderów. Ukończyła Studium Psychologii, Psychoterapii i Poradnictwa oraz Terapii Uzależnień – jest instruktorem uzależnień.