być sobą

Być sobą-odkryj głębszy sens życia

25.00

BYĆ SOBĄ – Jak znaleźć drogę do samego siebie? Kto może nam w tym pomóc? Być sobą prowadzi czytelnika do odkrywania życia głębszego, nie banalnego, bogatego w wartości. Człowiek nie jest produktem ślepej ewolucji i jest przeznaczony przez Boga do wzniosłego i szczęśliwego stanu życia. Lektura tej publikacji pobudza do poszukiwania odpowiedzi na pytania:  Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, aby nasze życie stawało się sensowniejsze?

Spis treści:
Wstęp: Pułapki uciekania od samego siebie 7
Człowiek powołany przez Boga do rozwoju 9
I. Aktualizacja siebie w interpretacji chrześcijańskiej 12
II. Znaczenie Jezusa Chrystusa w rozwoju człowieka 36
III. Rola dojrzałości człowieka a świętość 51
IV. Czy Bóg mieszka w Twoim świecie? 56
V. Odkryj najgłębszy swojego sens życia 58
– zjednoczenie duszy z Bogiem przez miłość
VI. Starość jako okres rozwoju osobowego 59
VII. Życie spełnione 62

Kategoria:

Opis produktu

Człowiek w poszukiwaniu sensu swego istnienia
Człowiek jest jedyną istotą w znanym nam kosmosie, która poszukuje sensu
swego istnienia. Potrzeba sensu to egzystencjalna potrzeba człowieka, gdyż nie znosi on
życia bezcelowego. Człowiek posiada instynkt życia, ale nie chce żyć za wszelką cenę.
Pragnie życia zawierającego jakiś sens. „Bardziej wartościowe jest krótkie życie,
sensowne aniżeli długie pozbawione celu”.

Pragnienie sensu przejawia się również w tym, że ludzie bardziej zainteresowani
są jakością pracy aniżeli wysokością zarobków. Praca, w której odkrywają sens swego
życia, daje trwałe zadowolenie. („Rozważania o istocie człowieka” – Karol Wojtyła).
Człowiek napotyka w swym życiu wiele trudności, nawet nieszczęść. Do
najgorszych należy utrata sensu życia. Tworzy się wówczas „egzystencjalna pustka”,
której człowiek nie jest zdolny znieść przez dłuższy czas bez szkody dla psychicznej
równowagi. „Pusty” wewnętrznie człowiek, pozbawiony celu i sensu życia, prędzej czy
później popada w nerwicę. Liczba nerwic wzrasta, gdyż ludzie wciągnięci w mechanizm
produkcyjno – konsumpcyjny zaniedbują życie wewnętrzne. Procesy gwałtownej
urbanizacji i industrializacji, choć naturalnie nieuchronne, wielokrotnie przyczyniają się
do psychologicznych stanów frustracji. Zawodzi człowieka instynkt, niknie więź
rodzinna i sąsiedzka.

Egzystencjalnej pustki nie zapełni: seks, alkohol czy narkotyki itp., które jeszcze
powiększą poczucie bezsensu życia. Do nerwic, związanych z utratą sensu życia należą:
„nerwica starcza”, nerwica „niedzielna” i „nerwica bezrobocia”. Ich wspólnym rysem jest
posiadanie nadmiaru czasu, którego nie da się zapełnić. Jeśli człowiek nie posiada
nadrzędnego celu życia, to stan psychicznej frustracji może prowadzić do groźnych
następstw. Życie ludzkie tylko wówczas jest do „uniesienia”, kiedy zorientowane jest na
określony cel nadający mu sens. Człowiek nie tylko szuka sensu, ale go tworzy. Sens
życia to dojrzane przez nas jego wartości, znaczenie, celowość. Świat materii, nie
wyłączając zwierząt, nie dostrzega sensu, ani go nie tworzy. Dopiero człowiek, posiadacz
życia duchowego, uzdolniony jest do życia celowego i sensownego. Życie sensowne to
życie odpowiedzialne. Sens wyrasta więc z głębi ludzkiego bytu, zakorzeniony jest w
jego rozumność i wolność. Bycie człowiekiem to coś więcej niż bycie istotą
ekonomiczną lub polityczną. Człowiek zatem przekracza (transcenduje) płaszczyzny
życia ekonomicznego, biologicznego. Takiego sensu nie tworzy rozwinięty system
produkowania wartości materialnych, kultura techniczna, różnorodność rozrywek itp.
Sensem ludzkiego życia jest autorealizacja pełni człowieczeństwa
(transcendowanie) aktualnego stanu i sytuacji, wychodzenie poza siebie. Życie
sensowne zależy mniej od warunków zewnętrznych, a bardziej od samego człowieka.
Człowiek go odkrywa i on go tworzy, niejednokrotnie w trudzie i zmaganiach z
niesprzyjającą sytuacją zewnętrzną.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.