Nie bójmy się duchowości!

Duchowość jest centralną sferą zarządzania życiem.

Duchowość, mówiąc najprościej, to ta szczególna sfera w człowieku, dzięki której może on zrozumieć samego siebie. Człowiek został obdarzony przez Stwórcę sferą duchową po to, by mógł kierować własnym życiem w sposób świadomy i wolny.
Duchowość nie jest zatem cechą ludzi nadzwyczajnych, wyjątkowo świętych czy osób duchownych, lecz jest zdolnością, w jaką Stwórca wyposażył każdego człowieka.
Duchowość jest centralną sferą zarządzania życiem. Gdy sfera ta pozostaje powierzchowna, pozorna czy zniekształcona, to wtedy wszystko w człowieku staje się powierzchowne czy zaburzone, a zwłaszcza wartości, normy moralne i więzi. Przekłada się to na jakość naszego życia zawodowego, rodzinnego, osobistego.

Początek rozwoju życia duchowego to odkrycie prawdy o sobie!
Duchowość prowadzi do mądrości, miłości i radości. Nie dotyczy zaświatów i nie jest ucieczką od realiów codzienności. Przeciwnie, jest miejscem, w którym uczymy się samych siebie – sztuki życia. Dzięki duchowemu rozwojowi odkrywam, w jaki sposób jestem kochany, na czym polega miłość. Duchowość rozwija każdy, kto nie chce pozostać na poziomie małego dziecka.
Kochać potrafi tylko człowiek dojrzały duchowo. Miłość nie należy do świata materialnego. Jest przywilejem arystokratów ducha. Tylko człowiek głęboko duchowy potrafi świadomie i z wdzięcznością przyjmować życie.

Wybierz swojego towarzysza rozwoju duchowego.

Każdy rozsądny człowiek, chcący się nauczyć sztuki życia uczy się od tych mistrzów, którzy wiele się w życiu nauczyli i przeszli tę drogę. Patrzy na solidne doświadczenia swojego mistrza (coacha, mentora, księdza, kierownika duchowego, psychologa, doradcy). Wybiera go, aby towarzyszył mu w rozwoju duchowym, w poznawaniu samego siebie, w uczeniu się dojrzałej miłości, w stawaniu się coraz piękniejszą wersją samego siebie.

Zagrożenia dla duchowości!

Radykalnym zagrożeniem duchowości jest brak refleksji, ucieczka od modlitwy i medytacji, popadanie w bezmyślność czy czynienie tego, co łatwe i spontaniczne, zamiast czynić to, co wartościowe. Duchowość czyni człowieka człowiekiem. To sfera osiągalna dla każdego – dla nastolatków i dorosłych, dla duchownych i świeckich.

Halina Orłowska – Szpitalny
e – mail: h.orlowska@olimp.edu.pl
www.drogakupelnizycia.pl